lördag 23 maj 2009

Europakrönikan


Europakrönikan beskriver, diskuterar och analyserar bland annat politiska, kulturella, miljömässiga, ekonomiska och tekniska nyheter och idéer i Europa och inom den Europeiska Unionen och dess intressesfär. Vi bevakar främst engelsk-, fransk-, tysk-, spansk- och grekiskspråkig press i EU och övriga Europa.

Vänliga hälsningar och välkomna
Jonas Kämpe