torsdag 8 december 2011

Partierna om fördragsändringar för eurostabilitet

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy enades om ett förslag till förändringar i EU-samarbetet vid ett möte den 5 december. De föreslog då bland annat:

-Automatiska sanktioner mot euroländer som har budgetunderskott som överstiger 3 procent av BNP
-Bindande spärrar för skulder, som kan verifieras av EU:s domstol
-Regelverk som genomförs och harmoniseras på den europeiska nivån
-Budgetregler som med stöd i ländernas grundlagar ska tvinga fram budgetbalans


Paret föreslog fördragsändringar för samtliga 27 EU-länder men lämnade även en dörr öppen för ett särskilt protokoll för de 17 euroländerna. Till detta skulle övriga EU-länder kunna ansluta sig på frivillig basis.

Enligt en artikel i SvD (5/12) sade Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt vid en presskonferens:
- Om det blir fråga om fördragsändring måste jag först ha riksdagen med mig och jag måste prata med Socialdemokraterna.

Europakrönikan skickade direkt efter mötet på måndagen två frågor till de sju riksdagspartierna:

1. Hur ställer sig partiet till de av Sarkozy och Merkel föreslagna förändringarna i EU-fördraget med anledning av eurokrisen?

2. Kommer partiet att arbeta för att låta svenska folket göra sin röst hörd genom folkomröstning i frågan?

Torsdag kväll, tre dygn senare, har endast fyra av sju partier svarat, samtidigt som en för Europa avgörande förhandling genomförs under torsdagskvällen och fredagen.

Varken Miljöpartiet, Moderaterna, Centern eller Folkpartiet har på torsdagskvällen återkommit med svar.

Andreas Larses på Socialdemokraterna svarar, men har inte mycket ledning att ge svenska folket:

- Då inga förslag är färdiga kan vi inte heller uttala oss om dessa.

Roger Falk på Vänsterpartiet säger:

- Vi är motståndare till den centralstyrning och federalism som föreslås i fördragsändringarna som diskuterats. Vi kommer att göra allt vi kan för att ge folket chansen att ta ställning till en fördragsändring i en folkomröstning.

-I en sådan eventuell fördragsändring bör dessutom inkluderas en skrivning om socialt ansvar som säger att strejkrätt och löntagarnas rättigheter ska gå före marknadens intressen.

Sverigedemokraternas informationsavdelning skickar följande svar:

- Vi ser inte att det skulle vara en lösning överhuvudtaget. För oss spelar det förvisso ingen större roll, då vi fortfarande är emot EU och EMU. Vi kommer fortsätta jobba emot detta.

- Vad gäller folkomröstning så är det något vi vill se, ja. Dock är det så att i och med den nya grundlagen så är det jättesvårt att få igenom en folkomröstning. Att det skulle finnas en majoritet i riksdagen är inget vi kan räkna med.

Samuel Sunesson, politisk handläggare vid Kristdemokraterna redogör för partiets syn, men undviker frågan om folkomröstning.

- Det är fortfarande oklart exakt hur Sarkozy och Merkels förslag ser ut. Vår förhoppning nu är att förändringar kan göras inom ett redan befintligt protokoll (protokoll 12 i Maastricht). Då behövs det inga förändringar i fördraget. Oavsett vilket så innebär förslagen ingen förändring för Sverige då det handlar om att införa tydligare regler för offentliga finanser för de länder som har euron som valuta. Sådana regler finns redan men har varit för veka.

- Kristdemokraterna tycker att det är bra att regelverket förbättras, men vill inte göra förändringar i fördraget.


(Europakrönikan)